İzmir ALS Derneği 2017 yılı ziyareti

28 Temmuz 2017 – İzmir ALS Derneğini ziyaret ettik.